Loo omale koduleht
Kui sul pole oma tooteid tutvustavat lehte internetis, siis saad selle luua hoone24.ee keskkonnas. "Kaupmehe lehel" saad kuvada oma tooteid hindadega ja kuvada oma reklaame. Interneti aadressiks tuleb hoone24.ee/sinu_ettevõtmise_nimi.
Selleks tuleb ennast registreerida kasutajaks ja tellida kaupmehelehe teenus e-maili teel. Teenuse  hind on 300.-EUR/aasta +km mis sisaldab ettevalmistatud kodulehte ja kõigi aktiivsete toodete kuvamist hoone24.ee lehel. Eraldi toote tasu ei ole.
Lisaks kuvatakse aktiivsete kaupmehelehtede tooteid sarnaste toodete hulgas. See tähendab, et kui potensiaalne klient vaatab teie konkurendi toodet, siis samal lehel kuvatakse ka teie toode sarnaste toodete hulgas.

Kaupmehe lehega saad kaks ühes: kodulehe ja turustuskanali.
Esimene 2 kuud on proovimiseks tasuta.

Küsimused ja tellimused saab esitada emeiliaadressile info@hoone24.ee.


Lisana on võimalik oma tooteid müüa e-poes Osta.Hoone24.ee.
Tingimused ja tarneaja määrate teie. Klient ostab toote ja teie saate selle kohta teavituse. Teavituse põhjal saate koostada arve kliendile ja väljastada kauba. Raha teie arvele kannab müügikeskonna haldaja. Tasu e-poe kasutamise eest on ainult müüdud toodete pealt paar protsenti ja pangakulud.